1. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

Pure Cotton ship hàng toàn quốc và chấp nhận thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD).

2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng:

- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) :

Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 012345678910
 

- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)

Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 19034112458010 

 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):
Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 012345678910

 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank):
Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 012345678910

 

- Ngân hàng Á Châu ACB (ACB)

Chi nhánh Giang Văn Minh
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 241577379

 

- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh Cầu Giấy
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 21510001101947 

 

- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (VIETINBANK):

Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 012345678910

 

- Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank):
Chi nhánh Hà Nội
Tên tài khoản: Trần Thị Hạnh
Số tài khoản: 012345678910

 

 

* Các hình thức thanh toán khác sẽ được www.purecotton.vn triển khai trong thời gian sớm nhất. Mong quý khách thông cảm !